• Når pasienters verdi ikke er et mål i seg selv, og personell blir et middel til effektivitet for å gjøre pasienter friske utenfra, går den dynamiske relasjonen mellom helse- og sosialarbeider og pasient i stykker, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB SCANPIX

Terapi og byråkrati

Et gjentagende spørsmål i helsevesenet er hvordan skjemaveldet, rutiner, prosedyrer og skrivebordsavgjørelser skal kunne forenkles, slik at behandlerressurser kan bli brukt bedre.