• Mike_-_loerkom_24.05.14_Vidar_U.jpg FOTO: Mike Tombs

Kommunereformen - en unik anledning

Den kommunestrukturen vi former nå må kunne stå seg i kanskje 50 år. Jeg håper kommunene griper anledningen.