Kvinner i krise

Det er å håpe at flere innvandrerkvinner nå våger å bryte ut av forhold preget av vold og mishandling.