Svikter psykisk syke

Åtte psykiatriske pasienter har i løpet av et drøyt år tatt sine liv mens de var under behandling på Sørlandet sykehus. I tillegg har to pasienter gjort forsøk på selvmord. Fylkeslegen i Vest-Agder retter flengende kritikk mot sykehuset for elendig sikring av pasienter i risikogruppen.