Handlingslammelse

EU-motstanderne er fortsatt i flertall her i landet, men ja-siden er på fremmarsj. Bare 3,8 prosent skiller de to leirene. 46,8 prosent ville ha stemt nei og 43 prosent ja om det var EU-avstemning nå.