De farlige -ismene

Det som kjennetegner sosialdemokraten, er at han er grunnleggende pragmatisk i sin tenke— og handlemåte.