Fylkessammenslåing?

Om Høyres program og diskusjonen om eventuell nedleggelse av fylkeskommuner