«Krigen» om krigen

Vi lever vi i et land som relativt sett ble mildt rammet av krigens herjinger. Likevel klarer vi ikke å enes om det som skjedde i Norge for 65-70 år siden. Hvordan er det mulig?