• SYNSVINKEL: EU ser annerledes ut fra Krakow torg enn fra Youngstorget, påpeker Omdal. FOTO: SCANPIX

EU er et radikalt prosjekt (eller det kan bli det)

De nærmeste dagene kommer flere til å gå i tog mot fredsprisvinneren enn for. Likevel har også vi nordmenn en sterk egeninteresse av at EU finner fred med seg selv.