Kjør anbud

Utdanningsforbundet og Fagforbundet vil at Mandal kommune ikke skal teste pensjonsleverandøren KLP mot konkurrenter i markedet.