Kommunene må tilpasse seg endret klima

Vi kan vente oss et klima som blir varmere, våtere og villere. Det utfordrer lokale myndigheter.