Sørlendingen Eilert Sundt

Eilert Sundt ble født i Farsund i 1817. 2017 bør bli et nasjonalt Eilert Sundt-år