• FORSTAD: Birkenes er på landstoppen i andel småbarn i kommunen, og er i ferd med å bli en forstad til Kristiansand. FOTO: Stian Rønvåg

Kristiansands tiltrekningskraft

På Agder bor man i én kommune og jobber i en annen, og kun tre kommuner på Agder har positiv innpendling. Kristiansands suksess som arbeidssted synes å hvile på andre kommuners suksess som bosted.