• WENNESLAND-PORTRETT: Artikkelforfatteren nevner Opstads portrett av hippielegen og kunstsamleren Reidar Wennesland. Her er Wennesland (sammen med apen Fanny Fox) portrettrert av kunstneren Joseph St. Armand. FOTO: Camilla Verkerk

Portrettintervjuet – fra Krohg til Opstad

Hva er det sjangerspesifikke som gjør portrettintervjuer leseverdige?