Bosettinger og fred

Debatten har rast i spaltene etter avsløringen av at norske gaver går til bygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden, og at slike gaver kvalifiserer for skattefradrag.