Tryggheten styrer

Poenget med å velge politikere er at de skal løse de utfordringene vi har, blant annet i eldreomsorgen. Hvis de ikke gjør det, trenger vi dem ikke.