Dagrun Eriksen er modig!

Om nominasjonsprosessen i KrF.