Byen på prærien

De folkevalgte i Søgne strides om et nybygg på Tangvall.