Museumsrot

Rotet og usikkerheten som har oppstått rundt flytting av det gamle fylkesmuseet fra Kongsgård til Odderøya er mildest talt foruroligende.