• FOTO: Julie Sørensen Molvik

Musikk, kjøp og ikke-kjøp

Musikken som brukes i bedrifter og forretninger kan være intendert eller ikke. Det kan dessuten være systematiske valg eller tilfeldigheter som spiller en rolle for kjøpet eller ikke.