RenoNorden

Eiere i RenoNorden har tatt ut mer i konsernbidrag fra driften enn hva selskapet tjente.