Fusjon er ingen god idé

Vi tror ikke det rette løftet for UiA er å fusjonere med en institusjon som ligger lavere enn UiA på publiseringsstatstikk.