Takk for livet!

NORSK HELSEVESEN: Vil fremføre en hjertelig takk!