Dyrekjøpt lærdom

Det er mye som skiller de tre prosjektene. Men det viktigste har de felles: De handler om fellesskapets penger og politikernes styring av dem.