Innsatte har barn

I Norge har til enhver tid fra fem til ni tusen barn en av foreldrene i fengsel.