• Innsenderen er oppgitt over dårlig vedlikehold av fylkesvei 242, og savner blant annet asfalt. Statens vegvesen kan ikke lover snarlig bedring. FOTO: ARKIV

Fylkesvei 242

En vei er viktig. Den forbinder oss med det vi trenger, det vi vil fram til, og det vi vil bort fra.