• Ny havnestruktur må sikres direkte adgang til et utbygget og tjenlig motorveinett uten å belaste nærliggende by- og boområder, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Kristiansand - Norgesporten

Det kan for den utenforstående synes som at det som mangler er en overordnet, felles målsetting for utviklingen av transportstrukturen. Den må åpenbart på plass.