Barnebruder til barnevernet

Det er avdekket at 61 mindreårige asylsøkere som kom til Norge i fjor er gift. Dette er en praksis som vi i Norge kontant skal avvise.