• SAKSBEHANDLING: Artikkelforfatteren stiller spørsmål ved NAVs måte å kommunisere på i dette innlegget.

NAV – igjen...