Jeg har lært noe i bispedebatten!

Jeg er ikke kjent med stillingsinstruksen for biskopene.