• Representantskapet i FO Vest-Agder anser Jegerberg Gård å være framtidsrettet sett opp mot samhandlingsreformen ved at det mobiliserer erfaringskompetanse i forhold til rehabilitering av rusavhengige. FOTO: ARKIV

Sats på Jegersberg Gård

Representantskapet i FO Vest-Agder (Fellesorganisasjonen organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) har registrert at det har vært oppslag i media hvor det stilles spørsmål rundt videreutviklingen av Jegersberg Gård Rehabiliterings— og kompetansesenter.