• Innsenderen understreker betydningen av lek i barnehagene og er bekymret for det hun kaller en mer "skolsk" tilnærming. FOTO: Johannessen, Sara

På barns premisser

I mange undersøkelser, blant annet fra Flik, kommer det fram at nesten en firedel av 4-5 åringer i barnehager har mangelfulle språklige ferdigheter. Da er spørsmålet hva skal vi gjøre for å stimulere våre små håpefulle slik at de klarer seg godt i skolen og ikke faller ut.