Alkoholdebatten

Så har ressurspersoner kome med i alkoholdebatten.