Oppskrift på økt sykefravær

Fra tid til annen har representanter for Frp innlegg i avisen der de klager over det høye sykefraværet i Norge.