Kjøpslåing om strandsonen

Kristiansand kommunes lemfeldige forvaltning av strandsonen har vært en gjenganger i vår avis de siste årene. Og et tema for Fylkesmannens miljøvernavdeling. Vi ville trodd at de lovbrudd som er blitt avdekket har skjerpet kommunens håndtering av søknader om hyttebygging og reguleringsplaner i strandsonen.