Kompetanse i barnehagen

Norske barn har det dårligste barnehagetilbudet i Norden. Mens hver tredje ansatt i barnehagene her i landet har førskolelærerutdanning, er andelen i Sverige og Danmark 50–60 prosent. På Island har alle pedagogisk bakgrunn.