Få rektorkandidater

Vi hadde ønsket oss flere kandidater når Universitetet i Agder i slutten av januar skal velge rektor fram til sommeren 2015.