Politifolkenes hverdag

En politiførstebetjent fra Kristiansand fortalte i gårsdagens avis om hvordan et stadig tøffere kriminelt miljø har ført til trusler og redusert livskvalitet for hans egen familie.