Stortinget i sengehalmen

Hvorfor er det ingen politiker som spør seg om hvilken rett man har til begå politiske vedtak om det som tilhører privatsfæren?