Ett Høyre, ett Agder

Agder Høyre vedtok i helgen å si ja til en prosess med sikte på å slå sammen Aust-Agder og Vest-Agder til ett fylke. Det enstemmige vedtaket er løfterikt.