Politikkens Fretex

Er norsk offentlig forvaltning tjent med at fylkesmannsembetene fungerer som resirkuleringsmottak for avdankede politikere av ulik kvalitet?