Skolestruktur i Lister-regionen

Muligheten for å få til en sammenslått organisasjonskultur preget av enhet og konsensus er svært begrenset når avstanden mellom den som leder og de som blir ledet er for stor.