Sykdom, uførhet og arbeidsmoral

Den høye yrkesdeltakelsen og den høye arbeidsproduktiviteten i Norge er misnt like viktig som tilgangene på olje og gass.