All makt i denne sal?

Senterpartiets Olav Borten Moe har kommet med en betimelig refs av egen regjering.