Et sykt folk

Vi er blant de nasjoner i verden som har best helse. Likevel har vi et av verdens høyeste sykefravær.