Utdanning og danning for å mestre livet

Har vi forskjøvet tyngdepunktet så mye at skolen i praksis nedprioriterer viktige oppgaver som ikke automatisk er uttrykt gjennom faglige kompetansemål?