Rollemodeller

Fotball engasjerer og kan skape sterke følelser, også blant presumptivt voksne mennesker. Det er vel og bra.