De enkleste inntekter for statskassa?

Jeg har et tips til politiet for en ekstremt effektiv og enkel måte å skaffe til veie enorme inntekter for statskassa.