• Selv om Kristiansand oppfyller ambisjonen om 0-vekst for personbil, vil andelen bilturer fortsatt være høyere enn det Oslo har i dag, ifølge Urbanets analyse, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjetil Nygaard

Bymiljøavtalene er en mulighet

Kommentar til Svein Erik Halvorsens innlegg i Fædrelandsvennen 9. januar 2015.