Livet som småbarnsforeldre

Direktøren (barnet) bestemmer når det er morgen, uavhengig av når du la deg kvelden før.